کفش غیر رسمی (کژوال)

کفش غیر رسمی (کژوال) کفشی است که افراد می‌توانند آن را در محیط‌های غیر رسمی (استفاده روزمره در کوچه و حیابان و یا میهمانی‌های غیر رسمی و …) استفاده کنند. شما می‌توانید موارد پیشنهادی ما، برای این گونه استفاده‌ها را در این قسمت مشاهده بفرمایید.بجز کفش غیر رسمی، کفش‌ها انواع مختلف دیگری نیز دارند که هرکدام نیز، موارد استفاده‌ی مختص به خود را دارند. از این رو ما این کفش‌ها را در چند دسته قرار داده‌ایم که عبارتند از: