محصولات سفارشی

محصولات سفارشی شامل مواردی است که دوخت آن محصول یا کفش، مختص شما، با سلیقه شما و با هر تغییری که شما بخواهید و پس از سفارش شما صورت می‌گیرد. به همین منظور این محصولات پس از سفارش (و پرداخت بیانه) شروع به آماده‌شدن شده و دوخت و آماده‌سازی آن‌ها در حدود “سه هفته الی یک ماه” به‌طول می‌انجامد. در نهایت پس از آماده شدن محصول با پرداخت مابقی صورت‌حساب به آدرس شما ارسال خواهد شد.